AGGIE CMU RUN 2019
เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

 

   ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากนักวิ่งเต็มจำนวน   

 

ความสนุกสุขสันต์ทั้งมินิ 11 กม. และฟันรันเก็บผักเก็บไข่ 3.5 กม. 

บรรยากาศ ทัศนียภาพ และการดูแลที่ทุกท่านได้เคยสัมผัสที่ผ่านมา

พร้อมกับการวิ่งครั้งที่ 2 ของการสะสมเหรียญ Aggie CMU Serie

AGGIE CMU RUN 2019
เกษตร มช. มินิมาราธอน 2562

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

 

   ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากนักวิ่งเต็มจำนวน   

 

ความสนุกสุขสันต์ทั้งมินิ 11 กม. และฟันรันเก็บผักเก็บไข่ 3.5 กม. 

บรรยากาศ ทัศนียภาพ และการดูแลที่ทุกท่านได้เคยสัมผัสที่ผ่านมา

พร้อมกับการวิ่งครั้งที่ 2 ของการสะสมเหรียญ Aggie CMU Serie


วิ่ง 10.5 กม.

10

จำนวนคงเหลือ

วิ่ง 5 กม.

9

จำนวนคงเหลือ