รางวัลการแข่งขัน

ประเภทของการแข่งขัน Mini Marathon 11 km.

แบ่งออกเป็น ชาย 7 รุ่น และหญิง 7 รุ่น ดังนี้
- รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี 
- รุ่นอายุ 20-29 ปี 
- รุ่นอายุ 30-39 ปี 
- รุ่นอายุ 40-49 ปี 
- รุ่นอายุ 50-54 ปี 
- รุ่นอายุ 55-59 ปี
- รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้


ผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล ดังนี้ 

           1.รางวัลชนะเลิศ Over all จำนวน 2 รางวัล (ชายและหญิง)

จะได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท และผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์ 

           2.ชนะเลิศอันดับที่ 1-5 ของแต่ละรุ่น (ชายและหญิง)

จำนวน 70 รางวัลจะได้รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์ 

           3.รางวัลนักวิ่งแฟนซี จำนวน 3 รางวัล จะได้รับโล่รางวัล และผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์